Promoció als socis de Motor Munich Club: Primera quota gratuïta.
Disponibilitat gratuïta de la pista de pàdel per als socis de Motor Munich Club i acompanyants, entre les 08:00 h i les 17:00 h dels dies laborables, (mitjançant sistema de reserva de pista).

JUNIOR SPORT & SPA
Passatge Sant Mamet 3-5 | 08195 Sant Cugat del Vallès
T. 93 674 13 59
www.junior.cat